Lidmaatschap

Wat kost het IDC-lidmaatschap?

Om recht te doen aan de draagkracht van de verschillende participanten is bij de
vaststelling van de jaarlijkse bijdrage een verdeling gemaakt naar doelgroep en omvang.

We onderscheiden de volgende categorieën:
– Bedrijven & onderwijsinstellingen € 600
– Individuele ontwerpers € 300
– Studenten € 30

De genoemde bedragen gelden voor een jaar, met ingang van 1 januari van het aangemelde kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens een nieuwe periode van een jaar.  Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de jaarlijkse termijn. (Genoemde bedragen zijn ex. BTW).

Niet IDC leden betalen € 95 (ex BTW) voor een designmeeting.