Over IDC

Het Industrial Design Center biedt bedrijven de mogelijkheid om op een professionele manier kennis te maken en te werken met Industrial Design.

Het IDC is bedoeld om initiatieven op het vakgebied van Industrial Design te stimuleren, ten behoeve van onderlinge samenwerking, onderzoek, kennisoverdracht en begeleiding van productontwikkeling gerelateerde trajecten.

Op vele terreinen kan het IDC bemiddelen. Bijvoorbeeld bij het vinden van antwoorden op ontwikkelvraagstukken, het vinden van een passend ontwerpbureau, het versterken van het netwerk en het gericht inzetten van studenten.

Door lid te worden van het IDC wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de veelzijdigheid van het vakgebied industrieel ontwerp. Naast het kennismaken met andere leden binnen het vakgebied en aanverwante vakgebieden zet het IDC zich in om vakkennis te delen en om innovaties te bevorderen. Het IDC bevordert de samenwerking en kennisoverdracht binnen de driehoek ontwerpers, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Onze medewerkers zetten zich in om uw innovatie-vragen te beantwoorden door kennis te ontsluiten en door te adviseren wie u hierbij kan ondersteunen.

IDC Design meeting – een kijkje in de keuken

Middels onze Design meetings krijgt u een kijkje in de keuken van andere bedrijven.

  • Met welke vraagstukken heeft het bedrijf te kampen?
  • Welke inspirerende productieprocessen en materialen worden toegepast?
  • Hoe zijn de innovaties tot stand gekomen en toegepast?
  • Hoe zijn de marktkansen gepakt?

De IDC Design meetings zijn gratis voor de leden. Jaarlijks worden er +/- 10 Design meetings georganiseerd.

Bevorderen van samenwerking en innovaties:

Het IDC zet zich voor uw bedrijf in om samenwerking te bevorderen en innovaties te stimuleren door middel van:

  • Het initiëren van subsidietrajecten
  • Het initiëren van kennisoverdracht vanuit onderwijsinstellingen naar bedrijven en vice versa (bijv. middels RAAK projecten i.s.m. de Saxion Hogescholen)
  • Het aan elkaar koppelen van studenten en bedrijven
  • Het koppelen van bedrijven