Historie

Het Industrial Design Centre is in 2001 opgericht en is een initiatief van:

  • Universiteit Twente
  • Saxion Hogescholen
  • Indes B.V.
  • STODT en de
  • Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Het IDC heeft verder vorm gekregen door een bestuur met leden vanuit 4 regionale industrieel ontwerpbureau’s (Indes, People Creating Value, D’Andrea & Evers Design, Stevens Ide Partners) tezamen met 2 industrial design opleidingen (Universiteit Twente en Saxion Hogescholen).

Waarom een IDC?
De start van twee nieuwe opleidingen in Twente op het gebied van Industrial Design is voor de initiatiefnemers aanleiding geweest om een kwalitatief onderzoek te verrichten naar de wensen en behoeften van de verschillende partijen in Twente en omgeving met belangen op het terrein van Industrieel Ontwerpen. Daaruit bleek dat er behoefte bestaat aan een kennis- en expertisecentrum dat diensten c.q. ondersteuning biedt, gericht op het verbeteren van het industrieel ontwerp-klimaat in de regio, het (inter)nationaal promoten van IO-Twente en het bieden van een platform waar ontwerpers en geïnteresseerden elkaar virtueel en fysiek kunnen ontmoeten.