Lid worden

Waarom lid worden?

Door lid te worden van het IDC wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de veelzijdigheid van het vakgebied industrieel ontwerp. Naast het kennismaken met andere leden binnen het vakgebied en aanverwante vakgebieden zet het IDC zich in om vakkennis te delen en om innovaties te bevorderen. Het IDC bevordert de samenwerking en kennisoverdracht binnen de driehoek ontwerpers, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Onze medewerkers zetten zich in om uw innovatie-vragen te beantwoorden door kennis te ontsluiten en door te adviseren wie u hierbij kan ondersteunen.

IDC Design meeting – een kijkje in de keuken

Middels onze Design meetings krijgt u een kijkje in de keuken van andere bedrijven.

  • Met welke vraagstukken heeft het bedrijf te kampen?
  • Welke inspirerende productieprocessen en materialen worden toegepast?
  • Hoe zijn de innovaties tot stand gekomen en toegepast?
  • Hoe zijn de marktkansen gepakt?

De IDC Design meetings zijn gratis voor de leden. Niet IDC lid € 95,- (ex. BTW). Jaarlijks worden er +/- 10 Design meetings georganiseerd.

Bevorderen van samenwerking en innovaties:

Het IDC zet zich voor uw bedrijf in om samenwerking te bevorderen en innovaties te stimuleren door middel van:

  • Het initiëren van subsidietrajecten
  • Het initiëren van kennisoverdracht vanuit onderwijsinstellingen naar bedrijven en vice versa (bijv. middels RAAK projecten i.s.m. de Saxion Hogescholen)
  • Het aan elkaar koppelen van studenten en bedrijven
  • Het koppelen van bedrijven

Wat kost het IDC-lidmaatschap?

Om recht te doen aan de draagkracht van de verschillende participanten is bij de
vaststelling van de jaarlijkse bijdrage een verdeling gemaakt naar doelgroep en omvang.

We onderscheiden de volgende categorieën:
– Grote bedrijven    > 100 werknemers  € 1.500
– Onderwijsinstellingen € 1.000
– Kleine bedrijven  < 100 werknemers  €  500
– Individuele ontwerpers € 250
– Studenten € 25

De genoemde bedragen gelden voor een jaar, met ingang van 1 januari van het aangemelde kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met telkens een nieuwe periode van een jaar.  Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de jaarlijkse termijn. (Genoemde bedragen zijn ex. BTW).

Aanvraag lidmaatschap