Van uitdaging naar kansen

Door de coronacrisis krijgen bedrijven te maken met grote uitdagingen. Wat is de impact van de huidige ontwikkelingen op je businessmodel of bijvoorbeeld verkoop? Door de huidige ontwikkelingen en bijkomende uitdagingen verder te verkennen, kun je kansen inzichtelijk maken.

De entertainmentindustrie ligt stil, borrelen gaat via Teams en we zien maar een beperkt aantal mensen. Onze sociale kringen zijn kleiner dan we gewend zijn en we werken voornamelijk thuis. Dit zet ons mentale welzijn onder druk en laat het gemis aan verbondenheid groeien. Niet vreemd, want uit onderzoek blijkt dat sociale verbondenheid en onze gerapporteerde geluksniveaus nauw in verband staan met elkaar. Mede door corona groeit de focus op welzijn uit tot prioriteit. Zo schatten experts dat Nederland inmiddels vier miljoen ‘verborgen burn-outs’ heeft: als we geen actie ondernemen, vallen deze mensen binnen een half jaar uit.

Ideeën zetten aan tot actie

Door als bedrijf deze ontwikkelingen juist te omarmen en in te spelen op de huidige situatie, kun je op nieuwe manieren waarde toevoegen voor klanten. Om Brookhuis hierin te begeleiden, verkenden we in een brainstormsessie met een multidisciplinair team de veranderende behoeften van mensen en de impact van de huidige ontwikkelingen op de touringcar business van Brookhuis. Door vanuit diverse invalshoeken de hoofden bij elkaar te steken en uitdagingen te verkennen, komen er ideeën boven tafel die aanzetten tot actie.

We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de toenemende focus op gezondheid. Vanuit dat perspectief liggen er kansen om een flexibele yoga- of massagesalon op te zetten die kan verplaatsen door heel Nederland. Ook nu de entertainment branche gesloten blijft voor publiek, zullen we onze ontspanning en activiteiten ergens anders moeten zoeken. Het gecontroleerd met elkaar in verbinding brengen van mensen, is een taak die door middel van bussen kan worden ingevuld. Van pop-up retail shop tot pop-up restaurant, want juist het kortstondige en veranderlijke karakter van een pop-up concept is eenvoudig uit te voeren in of met een flexibele en mobiele bus.

Zicht op de toekomst 

Door optionele scenario’s te schetsen, komen mogelijkheden tot leven en nieuwe kansen in je vizier. Dit stelt je als bedrijf vandaag in staat actie te ondernemen om jouw wenselijke toekomstbeeld voor morgen te gaan creëren. Doe dit met een multidisciplinair team, met mensen met verschillende invalshoeken en toets de uitkomsten binnen de organisatie.

De Digital Design Week is een initiatief van  IDC lid Strategisch Ontwerpbureau INC.