Bij de wisseling van het bestuur neemt Tom Evers het stokje over van Peter van Dam. Maarten Middelkoop wordt de nieuwe penningmeester, en zet daarmee het werk voort van Fred van Dijk. Cas van den Berg wordt de secretaris en zo is er een voltallig nieuw dagelijks bestuur voor het IDC. Dat wordt ook nog eens aangevuld door Franz Friesacher als algemeen bestuurslid. We bedanken Peter van Dam, Fred van Dijk en Fred van Houten voor hun inzet als bestuur van het IDC vanaf de oprichting!