Study Tour Kayu Jawa
Op dit moment is een aantal studenten Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente druk
bezig met het organiseren van een studiereis naar Australië en Indonesië. Op reis zullen allerlei bedrijven
en instellingen worden bezocht die een raakvlak hebben met Industrial Design Engineering. Dit vakgebied
in Nederland, Australië en Indonesië wordt door een onderzoek voorafgaand aan de reis en op locatie
met elkaar vergeleken. Dit kan allerlei interessante inzichten in de markten van deze landen opleveren.
Daarnaast is de reis natuurlijk een geweldige en leerzame ervaring die de studenten maar één keer in
hun studietijd mee zullen maken!

Om deze reis te kunnen financieren willen wij de deelnemende studenten inzetten in het Nederlandse
bedrijfsleven. Door een opdracht (case study) uit te voeren voor een bedrijf kan de student(e) zijn of haar
steentje bijdragen aan de financiering van de reis. Zo biedt u studenten niet alleen de mogelijkheid om
een geweldige ervaring op te doen, maar krijgt u er ook wat voor terug.

Wat kan dit voor u betekenen
Tijdens de uitvoering van een case kunnen onze studenten het echte bedrijfsleven leren kennen en krijgt
uw bedrijf nieuwe inzichten die baanbrekend kunnen zijn! We beschikken over een groep gemotiveerde
bachelor en master Industrial Design Engineering studenten die breed inzetbaar zijn. Naast een case
bieden wij ook de optie tot promotie van uw bedrijf! Denk hier bijvoorbeeld aan een advertentie op onze
website of in onze (eind)rapporten, symposium en nog veel meer.

Iets voor u?
Ik hoor graag van u! Ik ben te bereiken op:
Telefoon: +31 6 58 86 15 26
Mail: external-affairs@studytourkayujawa.com