Een subsidie of belastingvoordeel kan een bijdrage leveren aan de kosten van uw innovatie. De Nederlandse overheid stimuleert innovatie met een aantal subsidies en regelingen:

Regelingen

Om sturing te geven aan de uitvoering van het  Operationeel Programma en vervolgens de doelstellingen te behalen zijn verschillende instrumenten (regelingen), uitgewerkt in een beleidsregel. In de beleidsregel staat beschreven wie, waarvoor en wanneer subsidie kan aanvragen. Het volledige programmabudget zal gedurende de looptijd van het programma geleidelijk uitgegeven worden.

De Managementautoriteit stelt  in 2015 de onderstaande regelingen, inclusief plafonds* open voor het indienen van subsidieaanvragen. Bekijk hier het overzicht beschikbaar budget.

* Bij de openstelling wordt een plafond (beschikbare budget in een bepaalde periode) gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Een regeling kan meerdere keren opengesteld worden door middel van het herhaaldelijk publiceren van een subsidieplafond.