Een initiatief van Saxion in de periode 2009 t/m 2012 om startende bedrijven te ondersteunen met nadruk op het combineren van creativiteit en ondernemerschap om zo productinnovaties en marktintroducties te stimuleren. Hieraan heeft het IDC als partner bijgedragen via de inbreng van kennis en ervaring op productontwikkeling en design.

Smart Creation is een project van de Gemeente Enschede en Saxion (Kenniscentrum Innovatie en Ondernemen, en het lectoraat Smart Functional Materials) om creatief ondernemerschap te bevorderen in Oost Nederland. Het project is in 2009 gestart en helpt verschillende starters in de creatieve en technologische sector om hun idee, product of dienst uit te werken. Persoonlijke aandacht en maatwerk typeren onze werkwijze. Om juist daar de ondernemer te steunen waar het ontbreekt aan (zelf)kennis biedt Smart Creation de helpende hand.

Wereldwijd verdienen honderdduizenden hun boterham met onderzoek en ontwikkeling van ‘slimme materialen’ voor mode en interieur. Daar komen er vanuit Twente de komende jaren tientallen bij. Binnen vijf jaar moeten er in deze regio honderd nieuwe bedrijfjes zijn, die zich bezighouden met het ontwikkelen en produceren van materialen met bijzondere eigenschappen. Dat is althans de ambitieuze doelstelling van het project Smart Creation.

De subsidieaanvraag van de Gemeente Enschede en het lectoraat Smart Functional Materials bij Technopartner is gehonoreerd met een bijdrage van 1,8 miljoen euro. Hierdoor kunnen op velerlei manieren creatieve talenten in Twente worden ondersteund. “Bijvoorbeeld financieel”, aldus Ger Brinks, lector Smart Functional Materials en projectleider, bij de aftrap, waarvoor de inspirerende omgeving van het materialencentrum Materia in Enter was uitgekozen. “Er kan bij ons tegen een vriendelijk tarief geld worden geleend. Ook kunnen we beginnende ondernemers een renteloze lening van maximaal 14.000 euro aanbieden voor de opstartfase. Verder kunnen we bedrijfsruimte regelen, faciliteiten om producten te testen, een kennisnetwerk en een individueel begeleidingstraject met ondersteuning door gevestigde ondernemers uit allerlei sectoren.”
Daartoe behoort onder andere Tom Evers van D’Andrea & Evers Design. Hij gaf bij de presentatie van het project een beperkt overzicht van allerlei toepassingsmogelijkheden van ‘slimme textiel’, die in ontwikkeling zijn of zelfs al op de markt zijn gebracht. “We spreken van slimme textiel als het materiaal van eigenschap verandert onder invloed van een prikkel uit de omgeving. Dan kan het gaan om temperatuur, licht, vocht of chemicaliën. Bekend is al de lichtmode; een jas die in het donker lichtgevend wordt of een shirt waarop een boodschap zichtbaar wordt als er licht op schijnt. Je hebt ook al kleding met ingebouwde elektronica. Ook op het gebied van interieur zijn er zeer innovatieve producten die in de markt heel goed zijn geland. Bijvoorbeeld een toetsenbord en muis die behandeld zijn met materialen die bacteriën automatisch dood. Er zijn legio producten in ontwikkeling. Zoals een flexibele beeldscherm voor de tv, die zich vormt naar de ruimte die in een woning overblijft”, aldus Evers, die benadrukte dat er op dit gebied nog een wereld te ontdekken valt. Daarbij wil Twente via het project Smart Creation een rol gaan spelen.

Bron: dagblad Twentsche Courant Tubantia d.d. 20 april 2010.

Afronding en doorstart Smart Creation

Dit project is afgesloten per december 2012 en heeft in 2013 een nieuwe doorstart gemaakt in de vorm van een coöperatie voor creatieve ondernemers. Meer informatie hierover vindt u op www.smartcreation.nl

 

Lees meer over het lectoraat Smart Functional Materials.