De focus van dit RAAK project in de periode 2011-2013 lag op het ontwerpen van producten met en voor het hergebruik van materialen. Partners waren Saxion, Windesheim, TU Delft, Texperium en het IDC. Daarbij is samen gewerkt met diverse bedrijven en ontwerpers.

Er zijn veel ondernemers die gerecycled materiaal zouden willen verwerken maar die niet goed weten hoe ze dat moeten doen. Daarbij zien veel ondernemers de verschillen in de kwaliteit van het materiaal als een groot probleem. Bovendien weten veel ontwerpers en ondernemers niet hoe zij zodanig kunnen ontwerpen dat er vooraf al rekening is gehouden met recyclen van de gebruikte materialen en de inzet van gerecycled materiaal.

 

Het onderzoeksproject ‘Recycling in ontwerp’ heeft geresulteerd in:

  1. Kennis over de recyclebaarheid van materialen, de invloed van recycleprocessen op de materiaaleigenschappen, de materiaaleigenschappen van recyclaat en de toepasbaarheid van recyclaat.
  2. Een set gevalideerde ontwerpmethodieken en ondersteunende middelen, waarmee ontwerpers gerichter kunnen ontwerpen met en voor recycling van materialen.
  3. Een aantal vanuit marktvraag ontwikkelde productcases, waarbij een concreet praktisch probleem is opgelost of waar een oplossingsrichting voor is ontwikkeld.
  4. Een webenabled toolbox, waarin materiaaleigenschappen, gevalideerde ontwerpregels en concrete cases beschreven worden, waarmee het MKB zelf aan de slag kan.
  5. Inzicht in de factoren die maatschappelijke acceptatie van recycling beïnvloeden en hoe deze gebruikt kunnen worden om de acceptatiegraad te vergroten.
  6. Een netwerk van producenten, ontwerpers, docenten, lectoren, verwerkers en producenten uit regio Enschede en Zwolle rondom het thema recyclinggericht ontwerpen.

 

Informatie: