Het IDC heeft in de periode 20011-2013 samen met Saxion, Hogeschool Utrecht, U-design, Carinova en Panton via het RAAK programma “Ontwerpen voor Zorgverleners”  aandacht besteed aan de vraag:  ‘Hoe kan een bedrijf of ontwerper nieuwe producten ontwikkelen die beter aansluiten bij de wensen en gedachtewereld van de zorgverlener in met name de thuiszorg?’

 

Binnen het project lag de focus op de thuiszorg: zowel professioneel als mantelzorg. Het project Ontwerpen voor zorgverleners heeft opgeleverd:

  1. Kennis over de doelgroep, de samenstelling, de werkomstandigheden, de rollen, de werkzaamheden, de zorgfuncties die vervuld worden en de problemen die de thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers daarin ondervinden.
  2. Een set gevalideerde ontwerpmethodieken en ondersteunende middelen, waarmee ontwerpers gerichter kunnen ontwerpen voor deze doelgroep.
  3. Een aantal vanuit marktvraag ontwikkelde productcases, waarbij een concreet praktisch probleem is opgelost of een oplossingsrichting voor is ontwikkeld.
  4. Een webenabled toolbox, waarin deze doelgroepomschrijving, gevalideerde ontwerpregels en concrete cases beschreven worden, waarmee het mkb zelf aan de slag kan gaan.
  5. Een netwerk van producenten, ontwerpers, docenten, lectoren, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers uit regio Enschede en Utrecht rondom het thema productontwerpen voor zorgverleners.

 

Deze resultaten moeten bijdragen aan het verlichten van de zorgtaak van de thuiszorg, een betere efficiency in de thuiszorg, betere opvang van mensen thuis, betere zelfredzaamheid, betere afstemming van zorg in de thuissituatie en daarmee aan een betere zorg voor mensen die thuis wonen.

 

Informatie:

  • Toolbox: http://www.ontwerpenvoorzorgthuis.nl/