In een samenwerkingsverband met Saxion, VMO, Syntens en D’Andrea & Evers heeft het gedurende  2007 – 2008 en 2009-2010 de RAAK programma’s Materialen in Ontwerp 1 en 2 uitgevoerd. Dit initiatief bood (mkb-)bedrijven de mogelijkheid om via concrete vraagstellingen kennis op te doen over het toepassen van materialen in producten. Denk ook aan de (nog onbekende) mogelijkheden van nieuwe materialen en het integreren van functionaliteit, duurzaamheid, beleving en gebruikersgemak via het toepassen van specifieke materialen. Alle generieke kennis die dit RAAK-programma heeft gegenereerd is gebundeld en op een effectieve wijze beschikbaar gesteld aan bedrijven die daarin geïnteresseerd waren.

Het MiO1-programma was gericht op:

  1. Nieuwe productideeën voor specifieke materialen
  2. Alternatieve materialen voor specifieke situaties
  3. Kritische gebruikssituaties simuleren tijdens productontwikkeling
  4. Duurzame materialen, mogelijkheden en toepassingen

Het MiO2-programma was gericht op het creëren van praktisch toepasbare kennis voor bedrijven op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Biopolymeren
  2. Gerecyclede kunststoffen
  3. Smart materials
  4. Lijmen

 

In 2014, zes jaar na de afsluiting van het project, heeft Materialen in Ontwerp 2 de RAAK-Award gewonnen!

Hiervoor waren vele projecten ingediend, waarvan er tien waren genomineerd. Bij de beoordeling keek de jury onder meer naar  kenniscirculatie, kennisverhoging, de wijze waarop en de mate waarin het project er voor zorgt dat kennis tussen de verschillende partijen daadwerkelijk gaat ‘stromen’, projectresultaat en de duurzame doorwerking van het project in de praktijk en het onderwijs. De prijs is in het leven geroepen om praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in de spotlight te zetten.

Informatie: