Het Industrial Design Centre was initiatiefnemer en penvoerder van het IPC programma “Hightech Design for better living” waaraan 18 IDC leden (bedrijven) hebben deelgenomen met subsidies vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Het gehele IPC traject is door het IDC in twee fasen uitgevoerd.

(IPC = Innovatie Prestatie Contract)

 

Pre IPC fasen  van april t/m dec 2011:

Enige zoekrichtingen daarbij waren:

  • Welke technologische vindingen kunnen in samenhang worden ingezet voor nieuwe en kansrijke productinnovaties?
  • Met welke innovatieve materialen kunnen nieuwe producttoepassingen voor een of meerdere sectoren worden ontwikkeld en gerealiseerd door bedrijven in de regio?
  • Wat kunnen hightech bedrijven en bedrijven uit andere sectoren voor elkaar betekenen en hoe kunnen ze elkaar versterken?
  • Hoe kan industrial design expertise worden ingezet om producten met nieuwe technologie te ontwikkelen die beter aansluiten op de behoefte, beleving en het gebruik door verschillende doelgroepen in de markt?

Deze IPC heeft geleid van een IPC cluster met 18 bedrijven uit meerdere branches met 9 collectieve projecten met onderbouwde business cases, een IPC Aanvraag met innovatieplannen per deelnemer, een penvoerderplan en diverse samenwerkingsovereenkomsten.

 

De IPC fase van feb 2012 t/m feb 2014 (2 jaar):

Doel van dit IPC was het stimuleren van productinnovaties rond maatschappelijk en economisch relevante thema’s, om zo een bijdrage te leveren aan de groei van bedrijven en de regionale economie en dit te realiseren via een aantal collectieve IPC projecten waarbij:

  • Vernieuwende producten of systemen worden ontwikkeld die in de regio gerealiseerd worden en waarvan een groot deel bestemd zal zijn voor afzet in het buitenland.
  • Nieuwe technologie wordt geïntroduceerd en/of nieuwe toepassingen ontstaan, door daarbij industrial designers en technologische expertise uit de regio in te zetten.
  • Kleine / jonge bedrijven worden gekoppeld aan grotere / meer ervaren bedrijven zodat er een duurzame samenwerking ontstaat tussen productbedrijven, ontwerpbureaus, maakbedrijven, bouwbedrijven en technologiebedrijven.
  • Voor de deelnemers nieuwe businessmodellen en verdienmodellen ontstaan die mogelijk kunnen leiden tot het oprichten van gezamenlijke nieuwe bedrijven rond een bepaald thema.

Het IDC gaf advies en ondersteuning, regelde de facilitering en deed het IPC  programma managent.

Elk deelnemend bedrijf kon een subsidie ‘verdienen’ van max € 25.000 over 2 jaar.

De 18 deelnemende bedrijven (IDC leden) hebben samen gewerkt aan 9 collectieve projecten. De totale projectkosten over 2 jaar bedroegen € 1.750.000 en er is over 2 jaar in totaal € 450.000 aan subsidies verstrekt.

 

IPC 2