Het IMPT is een samenwerkingsproject van het Saxion Kenniscentrum Design, Industrial Design Centre, BiomimicryNL en het regionale bedrijfsleven. Doel van het IMPT is de aanwezige, maar vaak verborgen materialenkennis actief te verspreiden en de toepassingsmogelijkheden te verankeren in het regionale MKB. De ambitie is om ‘open minds’ bij bedrijven te bewerkstelligen door de kennis over de bruikbaarheid van nieuwe materiaalgerelateerde technologie te vergroten.
Het IMPT richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van dit proces waarbij materiaalconcepten worden ontgonnen, praktisch vertaald en actief beschikbaar worden gesteld aan regionale bedrijven.

Het IMPT project omvat in de periode van 2010-2014 een drietal fasen:
1. Scouting en screening: het inventariseren van veelbelovende materialen
2. Transformatie: vertalen van nieuwe materiaal technologie naar producttoepassingen
3. Disseminatie: opstellen van materiaal factsheets en het uitwerken van ontwerpcases

Direct resultaat van het IMPT is ook dat het huidige materialenlab bij Saxion is uitgebouwd tot een regionaal (smart) materialencentrum. Hier kunnen bedrijven een maandelijks wisselende expositie van 20 innovatieve materialen bekijken. Ook is een database met informatie over de materialen te raadplegen. Het Innovatief Materialen Platform Twente is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Overijssel, Innovatieplatform Twente en Regio Twente.

 

Informatie: