De rijksoverheid stimuleert via financiering en garanties innovatie en ondernemerschap. Een compleet overzicht van financiering en garanties vindt u op de themapagina ‘ondernemeringsfinanciering’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Hieronder zijn de meest voorkomende financieringen en garanties gericht op innovatie uitgelicht.

 Innovatiekrediet

U heeft een innovatief idee, kennis, visie en ambitie, maar niet voldoende financiële slagkracht. Met het innovatiekrediet krijgt u die wel.

 SEED Capital

Met Seed Capital kunnen investeerders technostarters en creatieve starters helpen hun kennis om te zetten in producten of diensten. De regeling verbetert de risicorendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

 Fund-of-funds i.o.

Fund-of-funds is gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven. Deze bedrijven krijgen hiermee sneller toegang tot de risicokapitaalmarkt. Via financiering uit het Fund-of-Funds en private investeerders kunnen nieuwe investeringsfondsen worden gestart. Deze fondsen investeren met risicokapitaal in snelgroeiende innovatieve bedrijven.

Meer informatie: www.innovatiekrediet.nl
www.seed-capital.nl

 Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Wilt u een lening afsluiten voor bedrijfsfinanciering, maar kunt u de bank te weinig zekerheid bieden, dan staat de overheid borg tot 1 miljoen euro. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid deze te verstrekken. U komt voor de BMKB-regeling in aanmerking als u maximaal 250 fte in dienst hebt en een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Startende en innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Meer informatie: www.rvo.nl

 Innovatief BMKB

Wilt u als innovatieve mkb’er een lening afsluiten? Innovaties financieren is niet altijd gemakkelijk. Financiers moeten immers bereid zijn een bepaald risico te nemen. Gelukkig staat de overheid borg voor 60 procent van de lening bij een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro. Bovendien kunt u later beginnen met aflossen van het borgstellingskrediet. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Heeft u een S&O-(speur- en ontwikkelingswerk)verklaring, dan:

  • Mag de looptijd maximaal twaalf jaar bedragen;
  • Begint u met aflossen op uiterlijk de eerste dag van het veertiende kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten;
  • Kunt u in overleg met uw bank de lening tweemaal opschorten; elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

Meer informatie: www.rvo.nl

 Groeifaciliteit

Een bedrijfsovername, een ‘buy out’, expansie in het buitenland of groei van uw bedrijf. Allemaal situaties waarin u doorgaans risicodragend vermogen nodig heeft. Dat blijkt niet altijd gemakkelijk te verkrijgen. Daarom heeft de overheid de garantie regeling Groeifaciliteit in het leven geroepen. Hiermee staat de overheid garant voor 50 procent van het risicokapitaal van maximaal 25 miljoen euro.

Meer informatie: www.groeifaciliteit.nl

 Aanbesteden van innovaties (Innovatiegericht inkopen)

Werkt u aan een innovatieve oplossing voor een vraagstuk op een van onderstaande gebieden? Dan is de overheid graag uw klant:

  • Duurzame mobiliteit, energie en smart grids;
  • Gebouwde omgeving, gevels en daken;
  • Dynamisch verkeersmanagement;
  • Management van watersystemen;
  • Facilitair management en interieur gebouwen;
  • Grondstoffenschaarste; Gezondheidszorg;

Het bedrijfsleven zoekt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op deze gebieden, de overheid koopt deze oplossingen vervolgens in. Zo stimuleert de overheid innovatie binnen belangrijke thema’s en krijgt het bedrijfsleven de middelen om innovaties uit te voeren. Tenminste zestien projecten moeten het goede voorbeeld geven aan andere overheden om innovaties in projecten te stimuleren.

Meer informatie:
www.inkoopinnovatieurgent.nl
www.sbir.nl