Beste IDC leden,

2022 was voor het IDC een mooi jaar. We mochten eindelijk afscheid nemen van Corona en konden weer terug naar het normale leven.
De economie bloeide op en er was weer veel business voor de meeste bedrijven.

Het was het jaar waarin we konden zien dat Myriam haar meerwaarde laat zien door goede contacten met de leden te leggen, door veel aandacht te geven aan PR op social media en door, met veel enthousiasme, Design meetings te organiseren.

Zo hadden we tijdens de Dutch Innovation Days een prachtig symposium over “cycle the future” waarbij onze leden hun kennis en kunde onderling en met het publiek konden delen. Inspirerend om te zien hoe de studenten van UT en Saxion zowel de Solar challenge gewonnen hebben, maar ook de meest efficiënte waterstofauto van de Shell Eco Marathon waren! Vol trots vertelden ze over deze ervaring en showden de beide auto’s op de prachtige setting van De Museumfabriek.

Het uitstapje naar de Glow in Eindhoven heeft laten zien dat de combinatie kennisdeling en fun een prachtige formule is voor een nog betere en laagdrempelige netwerking. Er ontstaan hierdoor mooie samenwerkingen op basis van de gunfactor.

2022 was ook het jaar dat we afscheid genomen hebben van Cas van den Berg. Hij heeft zich jaren lang ingezet voor het IDC bestuur en met zijn kritische enthousiasme een duidelijke stempel gezet op de vernieuwing van de IDC website alsmede tot het komen van een financieel gezond IDC.

Blij zijn we met de komst van ons nieuwe IDC bestuurslid Birgit Albersen. Zij kan vanuit haar rol bij het Fablab van de Saxion en haar enthousiasme een prachtige aanvulling geven in ons bestuur.

In 2023 gaan we het IDC verder op de kaart zetten. Thijs Nijhof van Dynteq gaat  het bestuur versterken. Zijn kennis, kunde en enthousiasme zal ook zeker merkbaar worden. Top dat we 2 zulke enthousiaste kanjers aan het bestuur mogen toevoegen.

Een belangrijk speerpunt voor 2023 is groei. We willen groeien in ons ledenaantal. Hiervoor hebben we de support nodig van onze leden. We dagen jullie allen uit om binnen je eigen netwerk mensen uit te nodigen om deel te nemen aan Design meetings en om lid te worden van het IDC. Als we allen in staat zijn 1 lid aan te brengen hebben we al een verdubbeling van onze leden. Hoe mooi zou dat zijn. Een groter ledenaantal gaat zorgen voor meer onderlinge business en meer financiële power om goede events te organiseren.

Wij zullen als bestuur ons steentje bijdragen om weer inspirerende events te organiseren, met goede kennisoverdracht en fijne onderlinge contacten, plus stimulering van business opportunity’s.

Tom Evers, voorzitter Stichting Industrial Design Center