Het samenwerkingsverband Ondernemend Twente* heeft per 1 maart 2017 ondernemersadviseur Gerjan Bremmer gerjan@ondernemendtwente.nu aangesteld. De aanstelling past binnen het provinciale investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.Vanuit dit investeringsvoorstel zal de MKB-ondernemersadviseur uitvoering gaan geven aan de volgende actielijnen, gebaseerd op analyses en behoeften uit de markt:

  • organisatiekracht van het MKB
  • ondersteuning bij financieringsvraagstukken
  • organisatorische innovatie
  • familiebedrijven
  • snelle groeiers

Het MKB heeft behoefte aan verbinding met lokale en regionale collega-bedrijven, inzicht in en goede toeleiding naar bestaande organisaties, projecten, programma’s, regelingen, financieringsmogelijkheden en grotere zichtbaarheid van bestaande instrumenten. Het blijkt dat het MKB in onvoldoende mate op de hoogte is van de ontwikkelmogelijkheden die er zijn.Middels dit project wil Ondernemend Twente een krachtige impuls geven aan het MKB en de werkgelegenheid in Twente. Overigens heeft de Provincie Overijssel ook twee adviseurs aangesteld in de regio’s Zwolle en Deventer.

Gerjan Bremmer  gerjan@ondernemendtwente.nu   0627 34 20 87   /  053-484 99 00  is inzetbaar voor alle Twentse MKB-bedrijven vanaf vijf medewerkers. Bezoekadres: Ondernemingshuis, Hengelosestraat 585, 7521 AG Enschede

*Ondernemend Twente is een samenwerkingsverband van nu 23 Twentse netwerkorganisaties met als doel om ‘de stem van de Twentse ondernemer’ te vertegenwoordigen en ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen. In de regio Twente zijn veel MKB-bedrijven die behoefte hebben aan praktische ondernemingservaring, bedrijfsondersteuning en de juiste contacten. De meerwaarde uit samenwerking van bedrijven, onderwijs en overheid kan voor ondernemers veel sterker worden benut.