Nieuw minorprogramma bij Saxion over Innovatie

Saxion start komend academisch jaar met een nieuw minor programma, met de naam TIP (Technology Innovation Process). In dit programma wordt studenten geleerd om bedrijven met een innovatief idee praktisch verder te helpen in de “innovation funnel”, met behulp van het TIP-framework, wat speciaal voor deze minor ontwikkeld is. Naast het leren van theorie over innovatie werken studenten ook in de praktijk aan een innovatieopdracht voor een bedrijf.

De TIP methode is een nieuw ontwikkelde praktische methode, speciaal toegesneden op het MKB, waarbij de voortgang van de innovatie (ook wel Readiness levels genoemd) op verschillende vlakken (technologie, productie, marketing en investeringen) kan worden gemeten en waarna op basis van de uitkomsten adviezen worden gegeven over de verdere implementatie van de innovatie.

De eerste twee klassen studenten hebben zich al aangemeld en staan in de startblokken voor het komende najaar. Voor de toekomst zijn we als TIP-team telkens op zoek naar bedrijven en organisaties die nieuwe producten op de markt willen brengen en daarbij openstaan om hulp te krijgen van studenten die praktische adviezen kunnen uitbrengen over hoe zo’n innovatietraject verder voortgezet kan worden.

Wilt u meer weten over deze minor, of heeft u als bedrijf een interessante opdracht in de aanbieding, neem dan contact met ons op via: innovatieteam@saxion.nl

Namens het Saxion Business Point,

Marco Strijks