Z-tech heeft een medicijnrobot ontwikkeld voor de uitgifte van verpakte medicijnen. In het systeem bevindt zich een carrousel bestaande uit twee lagen waar de medicatie per patiënt gesorteerd ligt. Daarnaast zit er een robotarm in het midden welke zorgt voor de uitgifte van de medicatie. Het systeem wordt door medewerkers van de apotheek gevuld via twee grote toegangsdeuren. Via een groot touchscreen kan de patiënt zijn medicijnuitgifte opvragen.

Z-Tech heeft aan IDpartners om ondersteuning gevraagd voor het vormgeven en realiseren van de behuizing. IDpartners heeft een voorontwerp gemaakt waarbij het frame en de afscherming zoveel mogelijk geïntegreerd zijn, rekening houdend met de bediening en de toegankelijkheid tot de binnenzijde (UX-design). Daarnaast hebben wij de engineering en het realiseren van het prototype begeleid.