People Creating Value

PVC group is ontstaan uit een fusie tussen de De Loft, uit Beetsterzwaag en First BV, uit Enschede. De bedrijven, beide gevestigde namen in de wereld van design engineering, werkten als sinds begin 2008 zeer nauw samen. Per 1 jan 2011 hebben zij officieel de krachten gebundeld onder de naam: PVC group. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enschede.

People Creating Value is een samensmelting van expertise, kennis en netwerken binnen het vakgebied van integrale productontwikkeling. De lat wordt hier hoog gelegd. Het doel van People Creating Value, is om waarde toe te voegen door het genereren en implementeren van nieuwe ideeën. Daartoe beschikt People Creating Value over de knowhow en competenties van meer dan 80 ervaren professionals uit diverse vakgebieden.

Immers: het nieuwe bedrijf moet meer zijn dan een ontwerpbureau alleen. “De vraag naar innovatie neemt toe. Producten worden complexer, waardoor multidisciplinair werken een noodzaak is ”, zegt Velthuizen. Daarbij signaleert hij tevens een toenemende behoefte in de markt aan meer beheersing en voorspelbaarheid van productontwikkeling .“Wij streven ernaar een duurzame relatie met de klant op te bouwen door een hoge toegevoegde waarde te realiseren.”

“Door te sturen op waardecreatie, door verbindingen te leggen en alert te blijven speelt People Creating Value doelmatig in op de marktomstandigheden van nu,” voegt medepartner Fred van Dijk toe., daarbij wijzend op de voorbeelden van projecten die op de website te vinden zijn. “En de markt weet ons ook steeds beter te vinden.”

People Creating Value komt oorspronkelijk voort uit de netwerkgedachte. Netwerken en strategische partnerschappen zijn dan ook sterk verankerd in de nieuwe organisatie. Hierdoor heeft People Creating Value toegang tot een brede verscheidenheid van innovatieve ideeën en talent. De samenwerking tussen het kernteam van experts in vaste dienst en de met People Creating Value geaffilieerde consultants en specialisten is zeer hecht, hetgeen de innovatiekracht versterkt en tegelijk de kwaliteit waarborgt. Het op deze manier genereren van toegevoegde waarde voor de klant werpt nu al vruchten af; People Creating Value is er inmiddels in geslaagd een indrukwekkende, voornamelijk internationale klantenportfolio op te bouwen, en hiervoor een veelheid aan oplossingen te ontwikkelen. Het bedrijf focust zich op industriële productontwikkeling in de consumentenmarkt en hoogvolume apparatenbouw, en brengt bij projecten specialistische kennis in van onder andere doseersystemen en technologie.

www.peoplecreatingvalue.com

Contactpersonen