Innovatieve mobiliteitsoplossingen

Organisatie
Life & Mobility is een Nederlandse zelfscheppende, innoverende producent van rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het maatschappelijk leven.

Voor hen willen we grenzen verleggen. Met innovatieve en onderscheidende mobiliteitsoplossingen die een verdere maatschappelijke participatie en hierdoor verdere ontplooiing en ontwikkeling mogelijk maakt. De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Veranderende zorgbehoeften en inzichten op het gebied van mobiliteit voor mensen met een functiebeperking hebben hierop grote invloed.

Met eigen research en ontwikkeling spelen we daar adequaat op in. We werken nauw samen met alle partners in de diverse geledingen van de zorgketen. Dat is voor ons de basis om de individuele gebruiker de allerbeste oplossing te bieden. Een oplossing die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven.

Daarom zeggen wij: Inspired by Life

www.life-mobility.com

Contactpersonen