Netwerk van Twentse Ondernemingen

De stichting Industriële Kring Twente (IKT) is opgericht in 1975 en behoort tot de grootste (fysieke) netwerkorganisaties in Nederland. IKT telt bijna 1000 deelnemers, actief in zowel de maakindustrie als de toeleverende dienstverlening.

Missie: IKT wil haar doelstelling realiseren door te VERBINDEN. Verbinden van ondernemers met elkaar, met overheden, met kennisinstellingen en met andere (zakelijke) netwerken.

IKT versterkt de economie van Twente!

Strategie:
1. Door het organiseren van leerzame, inspirerende en vernieuwende bijeenkomsten.
2. Door structureel overleg met lokale overheden.
3. Door het signaleren van trends en economische ontwikkelingen.
4. Door het organiseren van overkoepelende evenementen voor ondernemers, overheid en kennisinstellingen.
5. Door het onderhouden van een “social network” binnen de IKT-website.

Marktgebieden: Uitsluitend bedrijven actief in het Business-to-Business segment.

Product/dienstbeschrijving

IKT organiseert voor haar deelnemers verschillende inspirerende netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en lezingen. IKT is bovendien betrokken bij nagenoeg alle initiatieven die de economische positie van Twente kunnen versterken. Denk aan de Agenda van Twente, het Innovatie Platform Twente, Kennispark Twente, de Regiobranding en natuurlijk het actieprogramma Versterking Industriepotentieel Twente (VIT). In die rol is IKT een gewaardeerd gesprekspartner voor overheden en kennisinstellingen, maar ook voor de KvK Oost Nederland, VNO-NCW Twente en MKB Twente.

www.ikt.nl

Contactpersonen
  • Rianne Doeschot Directeur T:053 - 4849980 M:06-52583353 E:rianne@ikt.nl