Netwerk van Twentse Ondernemingen

Sinds 1975 is Netwerkorganisatie IKT verbonden met overheid, onderwijs en ondernemers om toekomstgericht mee te denken. Als netwerkclub tellen wij circa 600 deelnemers. Waar vroeger er nog veel deelnemers uit de industrie aansloten, verwelkomen we inmiddels ondernemers en bedrijven uit een diversiteit van sectoren en branches. Grootbedrijven en ondernemers zijn van harte welkom om bij ons netwerk aan te sluiten. Dit maakt IKT de spin in het economische web van Twente.

Anno 2022 staat de afkorting IKT al lang niet meer voor Industriële Kring Twente, maar passen de waarden Inspirerend, Krachtig en Twents beter. We zijn betrokken bij nagenoeg alle initiatieven die de economische positie van Twente kracht bijzetten. Denk bijvoorbeeld aan Twente Board en Ondernemend Twente. Maar ook maken we onderdeel uit van het actieprogramma Versterkingspotentieel Twente (VIT) en het Ondernemersloket vanuit de Provincie Overijssel. We trekken op met MKB-adviseurs van Ondernemend Twente en sluiten aan bij regionale lobbyactiviteiten.

Geen regio is hetzelfde, daarom bestaat IKT uit zes verschillende Twentse regio’s. Het stelt ons in staat om lokaal mee te denken en slagen te maken met onderwijs, overheid en de lokale ondernemers. Door lokaal ons oor te luister te leggen, kunnen we op andere niveaus de stem van de regio laten horen. Door constant met elkaar in verbinding te staan zien we mogelijkheid om met inspirerende events in te spelen op de actualiteit van wat de drie o’s bezighoudt. Bij IKT is elke ondernemingsvorm welkom, juist die kruisbestuiving maakt de onderlinge Twentse verbinding zo krachtig.

Contactpersonen