Octrooigemachtigde

De producten die uw bedrijf verkoopt zijn van levensbelang voor de continuïteit van uw bedrijf, dat spreekt voor zich. Investeren in de bescherming van uw producten is daarmee vaak een noodzaak voor bedrijven. Immers, zonder de exclusiviteit die productbescherming geeft, maakt u het anderen wel érg makkelijk om te profiteren van de inspanningen die u bij de ontwikkeling en vermarkting van uw producten heeft moeten maken.

Productbescherming kan bestaan uit drie actief aan te vragen rechten. Dit zijn:

* Octrooirecht (ook wel patentrecht genoemd)
* Merkenrecht en modelrecht
* Daarnaast kan een product ook nog beschermd zijn door auteursrecht

Wij adviseren u graag bij het vaststellen van de optimale mix van deze rechten om uw product zo goed mogelijk te beschermen. Voor een maximale bescherming is het van cruciaal belang dat uw product nog niet in de openbaarheid is geweest. Mocht u uw product toch op de markt hebben, dan wil dat product bescherming echter niet per definitie uitsluiten. Neemt u bij vragen over productbescherming –ook als het product al op de markt is- dan ook altijd contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

www.inaday.eu

Contactpersonen