Stichting FRIS is er voor de creatieve industrie in Twente

Verbinden en kansen creëren

Stichting FRIS helpt al sinds 2005 de creatieve industrie in Twente te groeien. Dat doen we door de creatieve industrie te verbinden, zichtbaarder te maken en kansen te creëren gericht op ondernemerschap, talentontwikkeling en werkklimaat. We richten ons op de sectoren creatieve technologie, media en design.

FRIS wordt met veel passie bestuurd door vrijwilligers uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers vanuit diverse onderwijsinstellingen zoals ROC van Twente en SAXION. De dagelijkse bureaufunctie wordt vervuld door bedrijven en instellingen die onderdeel uitmaken van de FRIS Community.

Bestuur

Sander Hofstede – voorzitter

Manon Nijland – secretaris

Hesther Hemssems – penningmeester

Läslo Hut – bestuurslid

Tom ten Voorde – bestuurslid

Contactpersonen