Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden op 18 oktober jl. van oud-bestuurslid en medeoprichter van het IDC: Fred van Houten.

Tom Evers – voorzitter IDC – D’Andrea & Evers Design:
Fred was één van de mede-initiatiefnemers van het IDC. Initiatiefrijk, bevlogen en kritisch heeft hij het IDC mede opgebouwd. Ik heb Fred leren kennen als een open minded, snelle denker. Een visionair met liefde voor techniek en design. Hij is van grote betekenis geweest voor deze regio op het gebied van design en techniek.

Peter van Dam – oud-voorzitter IDC – Saxion Hogeschool:
Fred was mede-initiatiefnemer om Industrial Design in het Hoger onderwijs (WO en HBO) te starten en het kennisplatform IDC vorm te geven. Mede door zijn inzicht en energie heeft de regio Twente hierdoor bloeiende opleidingen Industrial Design in een solide setting met Design Bureaus en industrie.

Marijke van de Loo – IDC:
Fred was in 2002, vanaf het eerste moment, bij het IDC als bestuurslid betrokken. We mopperden soms op Fred omdat hij wel eens tijdens vergaderingen afwezig was, achteraf volkomen begrijpelijk gezien zijn veelzijdige inzet.  Maar als hij er dan was, dan was Fred altijd scherp met zijn opmerkingen en kritische blik en zette hij iedereen aan tot nadenken.
Een mooi en heel bijzonder mens. Ik mocht hem heel erg graag.

Tonny Grimberg – IDC:
Ik ken Fred als een integer en intelligente persoonlijkheid die een grote bijdrage heeft geleverd aan het  multidisciplinair ontwikkelen en realiseren van industriële producten. Hij heeft tevens meerdere regionale en internationale samenwerkingsverbanden geïnitieerd en daar richting aan gegeven, waaronder het Industrial Design Centre, die ook in de toekomst een simulerende rol zullen hebben op proces- en product innovaties.

Jacques Stevens – bestuurslid IDC – Stevens Ide partners:
Met Fred veel interessante en stimulerende gesprekken gehad over de verbinding tussen techniek en design. In grote vrijheid heb ik daar onderzoek aan mogen doen. Ik ben hem dankbaar voor alle raad en wijsheid.

Fred van Dijk – oud-bestuurslid IDC – People Creating Value:
Fred van Houten was een inspirator, netwerker en een enorme steunpilaar onder het IDC. Ik heb de gesprekken en samenwerking met hem enorm gewaardeerd. Hij liet ons door zijn vele contacten de uitdagende wereld van Industrial Design & Engineering zien. Hij laat een prachtige opleiding achter waarin zijn signatuur duidelijk is te herkennen.

Henk Janssen – oud-bestuurslid IDC – Indes:
Fred heb ik leren kennen bij het opzetten van de opleiding industrieel ontwerpen als gedreven hoogleraar die niet bang was nieuwe paden te verkennen zonder precies te weten waar het gaat eindigen. Later, samen in het IDC bestuur bleek hij vol humor te zitten en te houden van het spel ‘hoe krijg ik iets voor elkaar’. En met elkaar hebben we veel voor elkaar gekregen. Ik denk met veel plezier terug aan onze samenwerking, gesprekken en initiatieven.

Pieter Dillingh – oud-bestuurslid IDC – Oost NL:
Fred was een visionair, een inspirator en een doener. Hij was begaan met de industrie in Twente, Nederland en Europa. Zijn bijdrage was groot en zijn drive, waar ook het IDC uit voortgekomen is, onnavolgbaar. Bovenal was het een geweldig mens, met passie, vuur en humor.

Luigi D’Andrea – oud-bestuurslid IDC – D’Andrea & Evers Design:
Fred van Houten, een wijs, slagvaardig, capabel, maar bovenal aimabel leider, is heengegaan. Hij bracht de opleiding IO naar de UT en vroeg D&E Design de opleiding mede vorm te geven. Met klem werd ons verzocht om studenten voor zowel stage, afstuderen en een betaalde baan af te nemen. Aldus geschiedde. Opperhoofd Fred, wij wensen jou een goede reis naar de eeuwige jachtvelden.

Fred, wij zijn je dankbaar voor wat je voor het IDC betekend hebt.