Het IDC werd onlangs de jongste loot aan de Creatieve Broedplaatsen Twente met haar innovatieve project ‘DEDITEMA design meetings’!

Design Discussie Technologie en Maatschappij

Stichting Industrial Design Center (IDC) wil leden up-to-date houden van de nieuwste ontwikkelingen rondom relevante trends*. Met maandelijkse designmeetings wil IDC de aanwezige kennis op het Industrial Design-gebied in Twente vergroten. Hiervoor wordt er samengewerkt met ontwerp experts, creatief en technologisch talent in Twente. Een belangrijk speerpunt is het stimuleren van de ethische discussie over de toepassing van nieuwe technologie als robotica, AI en IOT. Onderwerpen van de DEDITEMA Design meetings zullen uiteenlopen, maar altijd een nadrukkelijke koppeling hebben tussen technologie, maatschappij, kunst en cultuur. Met als doel om creatief en technologisch talent in Twente te behouden door het bouwen van een uitgebreid Twents netwerk.

* Trends als duurzaamheid, circulariteit, genderneutraliteit, ethische samenleving, Industrie 4.0, internet of things, digitalisering, Artificial Intelligence, integratie natuur en industrie, gezondheid en meer.

IDC voorzitter Tom Evers werd hierover geïnterviewd door 1Twente

https://youtube.com/watch?v=b3H4AyAqg8g&feature=share