Het IDC deelt graag haar kennis en toont wat ze in ‘huis’ heeft middels een pressure cooker sessie met een aantal van haar leden.
Dit gaan we doen tijdens het nieuw aan de beurs toegevoegde kennisprogramma  “VISIT THE FUTURE KENNISTHEATER”. Meer dan 50% van de bezoekers is op zoek naar kennis! MIX Noordoost speelt hier op in met een uitgebreid kennisprogramma. In het nieuwe kennistheater verrijken bezoekers hun kennis via praktische kennissessies, workshops en paneldiscussies.