Beste IDC-ers,
Dit jaar gaan we meedoen met de “Rode Loper”.
Dit evenement komt in plaats van onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Als bestuur vinden we het belangrijk dat we als IDC zorgen voor kennisoverdracht en netwerking om te komen tot verbeterde business mogelijkheden.
De Rode Loper is een initiatief van de gezamenlijke Twentse netwerkorganisaties, waarbij het thema duurzame toekomst wordt uitgelicht. Het belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden waarbij zich naast kennis ook goede netwerkmogelijkheden voordoen.
Mijn advies: Komt allen, kom netwerken en komt zien dat we in Oost Nederland tot mooie dingen in staat zijn!

Tom Evers
Voorzitter IDC

In 2015 hebben de Verenigde Naties de ambitieuze agenda opgesteld voor een duurzame ontwikkeling van onze planeet Aarde. De 17 Global Goals moeten een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, uiterlijk in 2030. Tal van maatschappelijke verbeteringen en technologische vernieuwingen zijn nodig om de duurzame doelen te bereiken. Twentse bedrijven kunnen concreet bijdragen, kansen pakken en grote impact hebben. De wereld vraagt. Twente heeft de antwoorden!

De toekomst van 2030 begint dus anno nu. Elk bedrijf – hoe groot of klein ook – kan dagelijks concreet bijdragen aan het vergroten van positieve impact en het verminderen van negatieve impact. Elke onderneming of organisatie kan het verschil maken. Voor onze opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers, gemeenschap en de Aarde.

Rode Loper 2019

Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 7 januari 2019, in het Van der Valk Theaterhotel in Almelo, kijken we terug op het ondernemende jaar 2018 en vieren we de successen. Tegelijkertijd inspireren we elkaar om ook in het nieuwe jaar 2019 en de daarop volgende jaren voorop te blijven lopen. De toekomst is aan ‘innovaties met een missie’: slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Die uitdagingen gaan we met elkaar aan voor klimaatverbetering, volhoudbaarheid, circulariteit en inclusiviteit.

Houd de komende tijd onze site in de gaten voor updates en informatie over het definitieve programma van de Rode Loper 2019.