Virtual Reality & Smart Industry Lab – UTwente

Het Virtual Reality lab (VR-lab) en Smart Industry lab (SI-lab) zijn uitgerust met de nieuwste technologie voor visualisatie, interactie, samenwerking en communicatie. De nadruk ligt hierbij op het bepalen, presenteren en ervaren van de gevolgen van keuzes. Ook inzicht in onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen verschillende discipline komen aan bod.

Deze middag staat tevens in het teken van kennismaken met elkaar;

zowel het Industrial Design Center als de Industrial Reality Hub presenteren zich.

Programma

13.00 uur inloop met koffie/thee

13.30 uur presentatie IDC

13.45 uur presentatie IRHub

14.00 uur presentatie Roy Damgrave, Assistant Professor UTwente

Research and Education in the area of Industrial Design Engineering. Focus on virtual reality and management of product development.

14.30 uur rondleiding en ruimte om persoonlijk kennis te maken

15.45 uur einde