De afgelopen 1,5 – 2 jaar is het Saxion lectoraat Industrial Design in samenwerking met partners actief geweest in het RAAK mkb project ‘Ontwerpen voor het Internet-of-Things’

Aan de hand van een 4-tal cases is er een methodologie ontwikkeld en een IoT-lab opgezet, met als doel bedrijven op weg te helpen met het toepassen van Internet-of-Things in hun producten of diensten.
Het lectoraat wil deze resultaten graag delen en IDC leden (en introducés) uitnodigen in het IoT-lab.

Klik hier voor showcase. Ontwerpen voor IoT: Velda

Tevens zou het lectoraat tijdens deze middag graag nadrukkelijk willen ophalen in welke context IDC- leden (en introducés) gebruik zouden willen maken van (of interactie met) het IoT-lab.

We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje. Graag tot 8 september!