Hoe kan de innovatiekracht van de Creatieve Industrie worden versterkt?
Hebben ontwerpers – de Creatieve Industrie – een belangrijke rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan? Het landelijk GoCi programma, Go Creative Industry, denkt van wel. De Creatieve Industrie is immers sterk in multidisciplinaire samenwerking en is in staat oplossingen en interventies te ontwikkelen voor die maatschappelijke uitdagingen.

Denk aan:
– energietransitie en duurzaamheid
– landbouw, water en voedsel
– gezondheid en zorg
– veiligheid

Maar is er voldoende kennis en welke vaardigheden zijn daar bij de Creatieve Industrie voor nodig? En welke samenwerkingen? Op welke manier kan (toegepast) onderzoek door hogescholen en universiteiten hieraan bijdragen?
Of wel: op welke manier kan de innovatiekracht van de Creatieve Industrie worden versterkt?

Aan Karin van Beurden, IDC-lid, is gevraagd daarover met ontwerpers/-bureaus in Oost-Nederland in gesprek te gaan. Meld je svp bij haar aan als je mee wilt denken over hoe jij en de sector beter uitgerust kunnen worden om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

Meer info en aanmelden bij Karin van Beurden