De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wilt u samen met andere ondernemers werken aan innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten mogelijk iets voor u.

 

Wie kan subsidie aanvragen?

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van 2 of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen:

– De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere Nederlandse provincies;
– Er is sprake van een daadwerkelijke samenwerking met een gezamenlijk risico;
– De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de kosten worden gemaakt.
– Maakt geen van de deelnemende MKB-ondernemingen meer dan 50% van de kosten? Dan vraagt u aan bij het landelijke vangnet van de RVO.

 

Waarvoor kan u subsidie aanvragen?

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. Uw aanvraag draagt bij aan de MKB-innovatieagenda van tenminste één van de volgende topsectoren:

– High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT
– Agro en food
– Life Science en Health
– Chemie, Energie inclusief biobased Economy
– Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
– Water
– Logistiek

De MKB-Innovatieagenda’s vindt u op de website van provincie Overijssel.

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten subsidieert maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De maximale subsidie voor het MIT R&D-samenwerkingsproject is €350.000. Het subsidiebedrag per deelnemer:

– Vraagt u voor het MIT R&D-samenwerkingsproject tussen de €25.000 en €200.000 subsidie aan? Dan is de subsidie per mkb-ondernemer minimaal €25.000 en maximaal €100.000
– Vraagt u tussen de €200.000 en €350.000 subsidie aan? Dan is de subsidie per MKB- ondernemer minimaal €25.000 en maximaal €175.000

 

Aanvragen:

– Aanvragen gaat via het digitale aanvraagformulier. Het modelprojectplan MIT-haalbaarheidsprojecten is een verplichte bijlage. U vindt het digitale aanvraagformulier en het modelprojectplan op de website van de provincie Overijssel.
– U kunt uw aanvraag vanaf 11 juni 2020, 09:00 uur indienen. De regeling sluit op 10 september 2020 om 17.00 uur.
– Dit is een tenderregeling. Dat betekent dat we de volledige aanvragen inhoudelijk beoordelen na 10 september 2020 17.00 uur. Op basis van de inhoudelijke scores rangschikken we de aanvragen en verlenen we subsidie aan de projecten met de meeste punten totdat het subsidieplafond is bereikt. Een minimum score op de inhoudelijke criteria van 50 punten is vereist.
– We streven ernaar om u zo snel mogelijk een reactie te geven. U krijgt uiterlijk 13 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend te horen of u in aanmerking komt voor een subsidie.

 

Praktische tips:

– Heeft u vragen over deze regeling of zoekt u samenwerkingspartners? Neem dan contact op met Tom Cornelissen, tom.cornelissen@oostnl.nl of 06 28909194 van OostNL.
– Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw aanvraag. Wanneer u uw aanvraag ruim voor 10 september 2020 indient, zijn wij in de gelegenheid uw aanvraag op volledigheid te toetsen (niet inhoudelijk). Mocht er iets ontbreken heeft u tot 10 september 2020 nog de tijd om de gegevens aan te vullen. Vlak voor 10 september 2020 of daarna is dit niet meer mogelijk.

 

Kijk voor meer informatie op deze website:

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/mit-tender-subsidie/

 

Of neem contact op met het subsidieloket: subsidie@overijssel.nl of 038 499 88 99 (kies 1).

 

Foto: Andrea Piacquadio