Productiebedrijf en handelsonderneming voor de bodembranche

VRM is een begrip in de milieu-wereld. Een bedrijf dat een scala aan producten en diensten levert waarbij het accent ligt op de waterwinning en/of -afvoer. De producten worden ingezet in de gehele bodembranche: voor monitoring van het grondwater, bij bronbemalingen, bodemsaneringen, aardwarmtewinning, grondboringen en warmte- en koudeopslag.

De onderneming produceert en bewerkt voornamelijk kunststof buismateriaal. Veelal volgens de geldende standaard, maar niet zelden ook klantspecifiek. VRM beschikt hiervoor over een uniek machinepark en eigen engineering-afdeling.  Voor de exportmarkt vervaardigt VRM handpompen en gereedschappen bestemd voor het maken van waterputten.

Met ruim 100 jaar ervaring is VRM uitgegroeid tot een onderneming waar kennis domineert. Dit stelt hun in staat om op soms complexe vraagstukken een passend antwoord te hebben én een praktische oplossing te bieden. Hoezeer de bedrijfsactiviteiten ook maar gebaseerd zijn op ervaring is het innoveren van bestaande technieken en het gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden en inzichten een permanent proces binnen VRM. De ontwikkeling van de ‘LevelLog’ (grondwaterpeil monitoring) en de ‘BioBuis’ (biologisch afbreekbaar buismateriaal) zijn daar voorbeelden van.
Meedenken en klantgericht werken zijn de kenmerkende kwaliteiten van alle mensen binnen het bedrijf. In het bedrijf heerst een no-nonsense cultuur.

Contactpersonen
  • Paul Gootjes Directeur