We leven nu al ruim 9 maanden in een vreemde ‘Coronatijd’ waardoor we vanwege de maatregelen alle IDC activiteiten helaas hebben moeten cancelen.
Jammer, in het bijzonder voor onze leden, maar gezondheid gaat natuurlijk voor alles.
Ondertussen hebben we wel nagedacht over de mogelijkheden die er zijn om voorlopig toch digitaal contact met elkaar te kunnen onderhouden en uw kennis uit te wisselen. We krijgen signalen dat er duidelijk behoefte is aan onderling contact.

Op donderdag 10 december hebben we voor onze leden een webinar georganiseerd. Dit willen we de komende tijd gaan herhalen en u de kans geven om hier ook aan mee te doen. Heeft u interesse, neem dan contact op met Marijke van de Loo.

Strategisch ontwerpbureau INC en Van den Berg Product Innovatie zullen het spits afbijten en zorgen dat er de mogelijkheid bestaat om hier allen interactief aan deel te nemen.

Design als skill om relevant te blijven – Strategisch ontwerpbureau  INC

Geen enkel bedrijf is onoverwinnelijk. 60 jaar geleden was de gemiddelde levensduur van een bedrijf 50 jaar, nu is dat 15 jaar. Tegen 2027 zou het gemiddelde bedrijf slechts 12 jaar meegaan. Hoe ga je hiermee om? Volgens Bob Egberink zou iedere organisatie moeten denken als een ontwerper. Ontwerpers hebben altijd al met onzekerheid te maken gehad en weten daar juist hun voordeel mee te doen. Hij deelt zijn ervaringen en geeft concrete tips hoe dit voor iedere organisatie toe te passen is, van de slager op de hoek tot grote corporate. Meer info: Bureau INC

Productontwikkeling van idee tot productie – Van den Berg Product Innovatie

Een ontwikkeltraject is altijd een nauwe samenwerking tussen de industrieel ontwerper en de opdrachtgever. De opdrachtgever beschikt over de kennis van zijn producten en de markt. Gecombineerd met de brede kennis en jarenlange ervaring van Cas van den Berg wordt het hele ontwikkeltraject doorlopen, van idee tot productie, van vormgeving tot product.

Cas deelt zijn ervaringen en de manier waarop hij het productontwikkelingsproces aanpakt. Of het om een groot of klein project gaat maakt eigenlijk niet uit. Goed nadenken over alle stappen is belangrijk wanneer je een nieuw product wilt ontwikkelen. Meer info: www.b-pi.nl

Programma: 15.30 – +/ 16:45 uur
– Introductie door Tom Evers – 10 minuten
– Presentatie 1: Bob Egberink 20 minuten
– Vragen stellen: 10 minuten
– pauze: 5 minuten
– Presentatie 2: Cas van den Berg 20 minuten
– Vragen stellen: 10 minuten
– Afsluiting door Tom Evers

Natuurlijk is er gelegenheid om digitaal vragen te stellen!
De link voor deze digitale designmeeting ontvang je, na aanmelding, per email.