In dit webinar geeft Jacques Stevens van IDpartners een inleiding over TRIZ en hoe IDpartners dit in de praktijk toepast om innovaties te creëren.

Inleidende workshop TRIZ, Inventive problemsolving

Ontwerpers moeten steeds sneller complexe problemen oplossen die vakoverschrijdend zijn. Creativiteitstechnieken zoals brainstormen kunnen hierbij helpen. Het resultaat is afhankelijk van de aanwezige kennis en synergie en vaak best wel teleurstellend. Met behulp van TRIZ gaat het creëren van oplossingen voor inventieve problemen op een meer systematische manier. Het is vooral interessant voor het oplossen van contradicties, tegenstellingen.

TRIZ (het Russische acroniem voor ‘theorie voor het oplossen van inventieve problemen’) is in het midden van de twintigste eeuw tot stand gekomen dankzij onderzoek van de Russische ingenieur Genrich Altshuller. Hij wilde begrijpen hoe uitvinders creatieve oplossingen bedachten. Om dit doel te bereiken bestudeerde hij meer dan 400.000 octrooien op verschillende terreinen van technologie en techniek. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij dat de meest vindingrijke oplossingen altijd een conflict tussen verschillende parameters oplosten – het verbeteren van één technische parameter heeft een verslechtering van een andere tot gevolg, de contradictie.

Deze grootschalige studies hielpen hem om de aard van het creatieve proces te begrijpen bij het oplossen van problemen. Hij identificeerde een klein aantal patronen dat ten grondslag ligt aan het merendeel van de uitvindingen. Later sloot een groeiend aantal onderzoekers zich bij Altshuller aan voor verdere bestudering van de patronen.
Meer info: TRIZ