Op het moment dat ik Karin van Beurden uitnodig voor een interview staat ze net voor een verschuiving in haar werkzaamheden. Sinds 2004 is Karin lector Product Design bij het Saxion. In de loop der jaren heeft het lectorschap steeds meer aandacht gekregen. Tot nu, want Karin wil weer meer tijd besteden aan Kompane, haar bedrijf voor markt- en productontwikkeling. Een goed moment om Kompane in de schijnwerpers te plaatsen. 

Kompane houdt zich bezig met markt- en productontwikkeling. Wat wil de mens en wat kan de techniek? Dit zijn twee belangrijke vragen die centraal staan als Kompane wordt ingeschakeld door bedrijven. Karin adviseert, coacht medewerkers en helpt bij de productontwikkeling. Nadat er samen met het bedrijf een concept is bedacht wordt er gekeken op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Soms is coaching van een afdeling of afdelingshoofd voldoende. Een andere keer is Karin de productontwikkelaar of schakelt ze een bureau in. Karin heeft een groot netwerk waaronder Protyp, People Creating Value, D’Andrea & Evers Design en 100% FAT, allemaal leden van het Industrial Design Center. 

Fire Blanket

Waarom bestaat er geen blusdeken dat eenvoudig is te bedienen en niet misstaat in de keuken? Deze vraag was de aanleiding voor de Fireblanket, de innovatieve blusdeken dat Kompane heeft ontwikkeld. Dit heeft Karin samen met een aantal partners uit haar netwerk gedaan. Zelf was ze verantwoordelijk voor het ontwerp, het testen, de ketenregie en het op de markt brengen van het product. Het leverde haar de Good Industrial Design Award 2008 en de Special Award Originaliteit op. 

Als lector Product Design houdt Karin zich bezig met het opbouwen van kennis op het gebied van Industrial Design door middel van praktijkgericht en toegepast onderzoek. Ook het verspreiden van deze kennis richting MKB en onderwijs is een taak van een lector. Ze was bovendien initiatiefnemer van het Fablab Enschede, een hightech openbare werkplaats waar iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar idee zelf te realiseren met behulp moderne digitale productiemiddelen. Aan kennis over nieuwe technieken heeft Karin dus geen gebrek.

Uit ervaring weet Karin dat bedrijven vaak wel weten dát ze willen veranderen maar niet hoe. Door eens met elkaar in gesprek te gaan kan een eerste stap gezet worden. Tijdens zo’n creatieve sessie worden nieuwe technische mogelijkheden besproken. Parametrisch ontwerpen bijvoorbeeld. Dit een techniek waarbij op basis van data en relaties een ontwerp kan worden gegenereerd. Deze manier van werken biedt mogelijkheden om tot in een laat stadium van het ontwerpproces wijzigingen in een responsief model door te voeren. Je kunt zelfs op een eenvoudige manier maatwerk leveren. In de medische wereld kan dit toegepast worden op protheses. Door gegevens van de patiënt in te voeren kan de prothese op maat worden gemaakt, met behulp van 3D printing bijvoorbeeld. En er kan nog veel meer met 3D printing, meer dan veel bedrijven denken. Nodig Karin gerust eens uit voor een creatieve sessie. 

“Innovatieve dingen opzetten, nieuwe activiteiten bij een bedrijf van de grond krijgen, een Fablab beginnen, kortom het innovatieve mogelijk maken, dat vind ik het allerleukste.”

Kompane is al vanaf het begin in 2001 lid van het Industrial Design Center. De belangrijkste reden om lid te zijn is ook voor Karin mensen ontmoeten en zo haar netwerk vergroten. De Designmeetings bieden ook de mogelijkheid om elkaar op de hoogte te houden van interessante activiteiten en ontwikkelingen in de regio. Karin ziet nog wel mogelijkheden in samenwerkingen rond thema’s zoals bijvoorbeeld regiogelden. De komende drie jaar komt er 150 miljoen euro beschikbaar om de Twentse economie te verstevigen. De Industriële Kring Twente organiseerde hierover kort geleden een congres dat ook interessant was voor leden van het IDC. Er is ook geld beschikbaar voor recycling. Volgens Karin een mooi thema om samen mee aan de slag te gaan.